Volume pedal fra Earnie Ball med output btil tuner